اگر به متکبرین چگونگی خلقت و چگونگی اوضاع بعد از مرگ اطلاع داده شود، غرورشان باز نمیشیند؟

نطفه انسان

خداوند میفرماید:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ (۱۴)

سوره : مومنون | آیه : چهاردهم | جزء : هجدهم | حذب : ۶۹ | شماره صفحه : ۳۴۲

ترجمه آیت الله مکارم شیرازی:

سپس نطفه را بصورت علقه [ خون بسته ] ، و علقه را بصورت مضغه [ چیزی شبیه گوشت جویده شده ] ، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینش تازه ای دادیم پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است!