«هوالنور»


حکم شرعی قلیان

آیت الله سیستانی (دامت برکاته) در مورد مواد مخدر و قلیان و سیگار و امثال آن فرموده اند که: استفاده از مواد مخدر جایز نیست، ونسبت به سیگار وامثال آن اگر ضرر معتد به برای خودش یا دگیری نداشته باشد اشکال ندارد.

(آدرس مدرک سایت رسمی آیت الله سیستانی؛ سوال آخر http://www.sistani.org/persian/qa/0943 )

نکته: ضرر (معتد به) یعنی مهم، یعنی مورد اعتنا و توجه.
آیا دکترهای بسیار زیادی در مورد ضررهای بسیار زیاد قلیان صحبت نکردند؟ آیا نمیدانید ضرر قلیان از سیگار به مراتب بیشتر است؟ آیا میدانید چقدر مضر است؟ آیا ضرر سیگار، ضرر مورد اعتنا و توجه نیست؟

نظر آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته): کشیدن سیگار و انواع دخانیّات، حرام است.
(آدرس مدرک سایت رسمی ایشان: http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=10678)

نظر آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): استعمال دخانیات به دلیل مضرّ بودن آن مطلقاً حرام است.
آدرس منبع: (http://islamquest.net/fa/archive/question/fa1555)

برعلاوه بر اینکه این عمل از نگاه عرف زشت است به شهادت دکتران ضررهای بسیار زیادی دارد که پیشنهاد میکنم به آدرس های ذیل رجوع کنید:

مقاله ( آیا کشیدن قلیان ضرر دارد ؟) از سایت پزشکان بدون مرز
http://www.pezeshk.us/?p=29635

مقاله (مضرات قلیان بیشتر از مضرات سیگار) از سایت میگنا
http://www.migna.ir/vdchvinz.23nvmdftt2.html

مقاله (ضرر "قلیان میوه ای" بیشتر از قلیان معمولی است) از سایت باشگاه خبرگزاران
http://goo.gl/ETQ1f0

همچنان سخنان آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) در مورد دخانیات و اضرار بسیار جدی را در لینک زیر ببینید

http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=249980


لطفا این نوشته را به اشتراک بگذارید.