بسم الله الرحمن الرحیم

1- سنی که شیعه شیعه شده؛ نماز های گذشته ای خود را که به صورت سنی ها خوانده و یا اصلا نخوانده را باید اعاده و قضا کند؟

2- سنی که شیعه شده و همسر سنی دارد، باید دوباره خطبه عقد را بخوانند؟

3- سنی که شیعه شده و طواف النساء حج را به جا نیاورده چه کند؟


پاسخ: 

 1- لازم نیست نمازهای خوانده شده را قضا نماید ولی اگر نماز نخوانده است و ترک کرده است قضا نماید.

2- لازم نیست و ازدواج صحیح است.

3- در روایت مؤثّقه ای از معصومین (ع) آمده است که طواف وداع برای آنها جایگزین طواف نساء است.

برای نمایش عکس در اندازه بزرگتر، روی تصویر ذیل کلیک کنید

نماز و ازدواج سنی شیعه شده