میلاد حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفی ص و امام جعفر صادق ع

در این نوشته، اطلاعیه میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و سلاله پاک ایشان حضرت امام جعفر صادق (ع) را برای دانلود رایگان در اندازه A3 فراهم نموده ایم.

امیدوارم تا با تغییرات در فایل PSD این اطلاعیه، از آن در هیئات مذهبی استفاده شود.