«هوالنور»

یک هیأتی احکام شرعی را رعایت می‌کند...

حکم شرعی تراشیدن ریش طبق نظر آیات عظام تقلید

تا بحث حکم تراش ریش مطرح میشود؛ متأسفانه عده ایی دست به توجیهات خنده دار و نا معقول می‌زنند.
برخی از این توجیهات با جواب درج میشود.

1.مسلمانی که به ریش نیست! (بله درست؛ صرف ریش انسان را مسلمان کامل نمی‌کند؛ ولی برای مسلمان کامل شدن و انجام ندادن فعل حرام – بخاطر اطاعت از مراجع تقلید – باید ریش گذاشت).

2.باید کارهای مهمتر دیگر خود را درست کنیم! (بله؛ ولی این دلیل نمیشود که بخاطر انجام کارهای مهمتر دینی؛ این حرام را مرتکب شویم).

(اکنون نظر مراجع عظام تقلید خدمت شما عزیزان تقدیم می‌گردد)


حکم شرعی تراشیدن ریش


*** تراش ریش چه حکمی دارد؟ ***


آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله بهجت: تراش ریش، حرام است.

سایر مراجع (آیات سیستانی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، خامنه ای، شبیری زنجانی): بنابر احتیاط واجب، حرام است.

*** آیا گذاشتن ریش پروفسوری جایز است؟ ***


آیات سیستانی، خامنهای، بهجت، صافی گلپایگانی: خیر، تراشیدن مقداری از ریش (دو طرف گونه ها) حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

آیت الله وحید خراسانی: گذاشتن ریش پروفسورى در صورتى که عرفاً صدق کند که ریش دارد، مانعى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: گذاشتن ریش پروفسوری مانعی ندارد.

*** استفاده از ماشین برای ریش ***


پرسش: زدن ریش با ماشین که از ته نمیزند و چانه را با شماره کمتر چه حکمی دارد؟
پاسخ (سیستانی): اگر به مقداری بماند که عنوان ریش صدق کند مانعی ندارد.

*** اجرتی که شخص سلمانی در مقابل ریش تراشی دریافت می‌کند، حلال است یا حرام؟ ***


آیات خامنه ای،صافی گلپایگانی، بهجت: اجرت ریش تراشی حرام است.

آیات سیستانی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب حرام است.

*** عدول به مرجع دیگر در زمینه ریش تراشی ***

پرسش: زدن ریش با تیغ چه مساله دارد و در این موضوع میشه عدول کرد به مرجع دیگری؟
پاسخ (سیستانی): بنا به احتیاط واجب جایز نیست و نیست مجتهدی که فتوای به حلیّت داده باشد.