* تأثیر ماهواره بر اعضای خانواده + نظر آیت الله العظمی سیستانی در مورد ماهواره *

تاثیر ماهواره بر خانواده

(برای نمایش در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید)


پرسش: با توجه به این که برنامه های ماهواره شامل برنامه های مفید وعلمی نیز هست، نظر حضرتعالی در رابطه با خرید و استفاده از ماهواره چیست؟

پاسخ: اگر بیم کشیده شدن خود یا بعضی از خانواده خود به استفاده آن در حرام باشد (مانند نگاه کردن به فیلم های لخت یا نیمه لخت) نگه داری آن جایز نیست.