اشتباهات رایج نماز

این چند مورد فوق فقط برخی از اشتباهات رایج نماز است.

باتوجه به اینکه بسیاری از مردم نماز را از پدر و مادرشان یاد میگیرند که احتمال اشتباه در آن وجود دارد و یا از امام جماعت مسجد تقلید میکنند که بازهم احتمال اشتباه در تقلیدشان وجود دارد

به صورت جدی توصیه میکنم نزد کسی که به احکام نماز آشنایی کامل دارد، نماز بخوانید تا اشتباهاتتان گرفته شود.

باشد که صحیح خوانی نماز مقدمه ایی باشد بر ورود به باطن نماز و قبولی آن...